Preview Mode Links will not work in preview mode

The Bachelors Pod(cast): Jervis, Revee, Jong | BUNK Collective


May 1, 2021

Dahil wala kaming maisip na topic at wala rin kaming guest, nag kumustahan na lang kami. Miss na kasi namin ang isa't isa.