Preview Mode Links will not work in preview mode

The Bachelors Pod(cast): Jervis, Revee, Jong | BUNK Collective

Feb 20, 2022

Informal survey says 9 out of 10 listeners of this podcast have already seen Doc Jai Cabajar sa Twitter: woke influencer, internist, doktor ng bayan! In this episode, we take a deeper look what's on his mind, mula sa kung ano ang dapat gawin sa pandemya hanggang sa kung bakit gusto niya magka-abs. May bagong segment...


Feb 13, 2022

Napansin nyo rin ba ang domination ng mga pari sa twitter? In this episode, Jervis Manahan sits down with Father Nosi to answer tough questions. Bakit nga ba kailangan tumindig ng simbahan sa mga usaping pulitikal? Ano ang tungkulin ng simbahan ngayong Halalan? At syempre ang pinakamahalagang tanong. Saan galing ang...


Feb 6, 2022

And we're back! After long months of hiatus, the pod is active again at pasabog ang comeback episode with our special guest Tony Lavoisier, the famous lector and chem professor (also a hottie thirst trapper).

In this episode, inalam namin ang kanyang zodiac sign. He also answered the question: Kanino nga ba siya may...